Zasebnost in varstvo podatkov

Kot uporabnik spleta lahko vsako spletno mesto obiščete brez navajanja osebnih podatkov oziroma povsem anonimno. Osebne podatke morate navesti le v primeru, če uporabljate katero od storitev, ki od vas zahteva prijavo ali če se želite naročiti na elektronske novice.

Ponudniki spletnih mest varujejo vaše osebne podatke, ki jih posredujete ob obisku in uporabi njihove spletne strani. Osebni podatki pa se vedno obdelujejo samo za namen, za katerega so bili tudi zbrani. To mora dovoljevati tudi Zakon o varstvu podatkov ter uredba GDPR.

Ponudnik spletnega mesta osebne podatke posreduje tretjim osebam samo pod določenim pogojem, ki je, da je k temu zavezan na podlagi določenih predpisov.

Ko kot uporabniki obišče določeno spletno mesto, se nekateri vaši podatki shranijo na strežniku. Ti podatki so IP naslov, datum, čas in naslov strani, s katere prihajate kot spletni obiskovalec. Tovrstni podatki so povsem anonimne narave. Uporabljajo se za statistične obdelave. Vsi podatki, ki se pridobivajo avtomatično, ko uporabljate spletno mesto, so torej anonimni. To velja do trenutka, ko sami posredujete svoje osebne podatke, kot so ime in priimek ter naslov vaše elektronske pošte.

Za katere namene ponudnik spletne strani zbira podatke?

Lastnik spletne strani podatke uporabnika njegovega spletnega mesta zbira, obdeluje in jih hrani z vnaprej določenimi nameni. To so: identifikacija avtorjev prispevkov in komentarjev zaradi morebitnih zlorab; komunikacija med uporabniki spletnega mesta in med lastnikom spletnega mesta; obveščanje posameznikov o aktualnih dogodkih in novicah.

Ko kot uporabnik spletnega mesta sprejmete pogoje, se s tem avtomatsko tudi strinjate, da lastnik spletnega mesta ne odgovarja za ravnanje tretjih oseb. Tako vam lastnik ne more zagotoviti primerne varnosti, prav tako tudi ne zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko spleta oziroma preko elektronske pošte, kadar gre za vaše osebne podatke ter informacije, ki so posredovane z vaše strani. Obenem soglašate tudi s tem, da lastnika spletnega mesta, ki ga uporabljate, ne boste imeli za odgovornega za katero koli vsebino, ki jo boste v okviru te storitve prejeli.

Lastnik spletnega mesta lahko v skladu z GDPR oziroma v skladu s področno zakonodajo uporabniku omogoča uveljavljanje določenih pravic, ki so povezane z obdelovanjem podatkov.

1. Pravica do dostopa podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od lastnika spletnega mesta dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako, ima uporabnik pravico dobiti dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij, ki so povezane z obdelavo podatkov osebne narave. Zahteva za to uveljavljanje se lahko s strani uporabnika pošlje na e-poštni naslov lastnika spletnega mesta.

2. Pravica do popravka

Vsak uporabnik spletnega mesta ima tudi pravico doseči, da lastnik spletnega mesta takoj popravi njegove netočne osebne podatke. Uporabnik ima še pravico, da dopolni svoje nepopolne osebne podatke. Zahtevo za to lahko takoj pošlje na e-poštni naslov upravitelja tega portala.

3. Pravica do izbrisa oziroma pozabe

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta nemudoma izbriše osebne podatke, ki se navezujejo nanj. Lastnik spletnega mesta s tem dobi obveznost, da osebne podatke brez oklevanja izbriše, in to v primeru, če ne obstaja razlog, ki brisanja podatkov ne bi dovoljeval. Lastnik spletnega mesta pa ima lahko pravni interes, da podatke določen čas hrani. Zahteva za uveljavitev pravice se s strani uporabnika lahko posreduje na naš e-poštni naslov.

4. Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov. To je določeno v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Uporabnik zahtevo za omejitev obdelave lahko poseduje na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da prejme vse podatke, ki se navezujejo nanj. Lastnik spletnega mesta mu jih mora posredovati. To mora narediti v strukturirani, splošno uporabljeni in tudi strojno berljivi obliki. Uporabnik ima prav tako še pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu. Pri tem ga upravljalec, ki so mu bili zagotovljeni osebni podatki, ne sme ovirati, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahteva se s strani uporabnika pošlje preko e-pošte upravniku te spletne strani.

6. Pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da lahko kadar koli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov. Lastnik spletnega mesta mora takoj prenehati z obdelovanjem osebnih podatkov uporabnika. Če pa mu uspe dokazati legitimne razloge za obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se osebni podatki nanašajo, to ni potrebno. Lastnik prav tako ne preneha z obdelovanjem podatkov, če dokaže nujne legitimne razloge za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

7. Pravica do pritožbe v povezavi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico podati pritožbo. Ta se navezuje na obdelovanje njegovih osebnih podatkov. Uporabnik pritožbo lahko pošlje na e- poštni naslov. Uporabnik ima še pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu , v primeru, da meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

Lastniki spletnega portala Hujsanje.si se zavezujemo, da bomo skrbno varovali vaše zasebne podatki in jih brez vašega privoljenja ne bomo pošiljali tretjim osebam.