Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnega portala Hujsanje.si se nanašajo na vse uporabnike in tudi na vse oblike uporabe portala. Spletno mesto je oblikovano, vzdrževano in posredovano javnosti, in sicer z namenom posredovanja informacij splošnega značaja, avtorskih vsebin, trženja in avdiovizualnih del. Vse vsebine so zgolj informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomeščati navodil strokovnega osebja (npr. zdravnikov ali farmacevtov). Uporabniki vsebin našega portala za svoje ravnanje odgovarjajo izključno sami.

Uporabnik oziroma spletni obiskovalec z obiskom spletnega mesta potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino splošnih pogojev. To pomeni, da dokument v vsakokratni veljavni različici v celoti sprejema. Poleg tega je zavezan določbam splošnih pogojev. Če se uporabnik oziroma obiskovalec z njimi ne strinja, je s strani lastnika spletnega mesta naprošen, da spletni portal Hujsanje.si nemudoma zapusti.

Vsak uporabnik lahko uporablja vse storitve na spletnem mestu 365 dni v letu, in sicer 24 ur na dan. Ponudnik storitev si hkrati pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb, ki so lahko začasne ali trajne narave. Pri tem mu ni potrebno navesti predhodnega obvestila.

Vsi pogoji za uporabo spletne strani so nastali v povezavi z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Za reševanje sporov in kakršnih koli nesporazumov, ki se vežejo na določeno spletno mesti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Če je kateri del od splošnih pogojev za uporabo spletne strani neveljaven, se nadomesti z veljavnim. Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v veljavni različici dostopni na spletnem mestu. Splošni pogoji tako predstavljajo veljaven, zavezujoč in hkrati tudi nepreklicen sporazum, ki velja med ponudnikom ter uporabniki določenega spletnega mesta.

Določeno spletno mesto ponuja uporabnikom storitve posredovanja informacij, trženja blaga in storitev. Ponudnik storitev lahko spremeni domenski naslov spletnega mesta, pri čemer pa splošni pogoji ostanejo v povsem polni veljavi.

Uporabnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki na kakršen koli način uporablja storitve spletnega mesta.

Omejitev uporabe

Spletni portal Hujsanje.si lahko uporabljate samo za osebne in nekomercialne namene. Pri tem je prepovedano spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, ustvarjanje izpeljank, licenciranje, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del tega določenega spletnega mesta. To se lahko zgodi, če je v splošnih pogojih navedeno drugače.

Avtorske vsebine

Vse vsebine in gradiva, ki so objavljena na spletnem portalu Hujsanje.si, so zaščiteno avtorsko delo in so last lastnika spletnega mesta. Med gradiva in vsebine, ki so navedena na spletnem mestu, sodi tudi računalniška koda, urejena struktura in oblika spletnega mesta, poleg tega pa tudi pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo na spletnem mestu. Vse pravice so pridržane.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da v primeru, če se kršijo avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine ukrepa proti tistemu, ki jih je kršil, in sicer v skladu z zakonodajo.

S strani ponudnika storitev ni dovoljeno kakršno koli kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij in gradiv, ne da bi pred tem dobili pisno dovoljenje s strani ponudnika storitev. Za dovoljenje zaščitnega gradiva je potrebno pisati na e-mail naslov ponudnika storitve. Terjatve, ki so povezane z avtorskimi pravicami, pa se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah ter z Zakonom o pravdnem postopku.

Spletne povezave

Skladno s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika storitev je uporabnikom dovoljeno narediti povezavo do našega spletnega portala. Vsebine, v katere je umeščena povezava, ne smejo biti v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi normami.

Spletni portal Hujsanje.si vsebuje povezave na različne zunanje spletne strani. Pri tem mislimo na internetna spletišča, posamezne strani ali drugi vire, nad katerimi nimamo nikakršnega vpliva, prav tako nismo odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav. Uporabniki so zavezani splošnim pogojem uporabe zunanjih spletnih strani.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da lahko občasno spremeni splošne pogoje. Če spletno mesto uporabljate tudi po teh spremembah, se ponovno strinjate s splošnimi pogoji in jih s tem tudi v celoti sprejemate.